midlance-beloningsmodel-meer-vrijheid-betere-verdiensten

Midlance ®

Gulden middenweg tussen vast dienstverband en freelance?

midlance model

midlance model

Midlance ®

Gulden middenweg tussen vast dienstverband en freelance?


Midlance® model

Midlance® is een merknaam voor een bepaald samenwerkings- en beloningsmodel dat het midden houdt tussen een regulier vast dienstverband en freelance. 

 

Men heeft een vast dienstverband voor onbepaalde tijd. De relatief hoge beloning bestaat uit een vast basissalaris en vaste secundaire arbeidsvoorwaarden. Het bruto salaris wordt maandelijks aangevuld met een bonus op basis van de gewerkte uren en het verkooptarief. 

 

De samenwerking is gebaseerd op specialisatie. De consultant richt zich op uitvoering van de opdracht en maakt naar behoefte gebruik van specialisten in het ondersteunde team. Het ondersteunende team verzorgt de marketing, sales, interne IT en administratie. Het team is verantwoordelijk voor het verkrijgen van opdrachten. De eindregie bij de keuze van een opdracht ligt bij de medewerker.


Midlance® salaris

De medewerker kiest zelf de hoogte van het basissalaris. Dit wat een medeweker altijd als inkomen heeft. Aan deze keuze is een interne kostprijs per uur verbonden, het zogenaamde interne tarief. De bonus per gewerkt uur is 70% van het verschil tussen de verkoopprijs en het interne tarief. Deze bonus wordt maandelijks berekend en gecommuniceerd in een bonusbrief en daarna uitgekeerd.


Midlance® beloningseffect

Als je voor een lager basissalaris kiest, neem je feitelijk iets meer risico en daar wordt je dan extra voor beloond. Dit staat bekend onder het “Midlance® beloningseffect” en zorgt ervoor dat men bij een zelfde verkooptarief in totaal meer verdient als men voor een lager basissalaris kiest en andersom. Zo kan men kiezen wat past bij de persoonlijke situatie. Anders gezegd; op deze manier kan men kiezen hoe dicht men tegen “zelfstandigheid” aan wil werken.

Onderstaande grafiek geeft aan hoe het werkt voor een medewerker met een opdracht van 95 euro per uur.

midlance-berekenen-beloningseffect

midlance-beloning


Midlance® berekenen

In de aanloop naar een Midlance® dienstverband is het verstandig om een passend basissalaris te kiezen. Er bestaat een Midlance® calculator, maar het is handiger om een individuele situatie met de werkgever door te nemen. De hoogte van het basissalaris is belangrijk, maar ook een reëel verkooptarief voor de specifieke specialisatie. Het basissalaris behoud je normaliter het hele dienstverband, maar tussentijdse aanpassingen zijn wel mogelijk.


Secundaire arbeidsvoorwaarden

Naast basissalaris en de maandelijkse bonus zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden afgestemd op ervaren medewerkers. Denk hierbij aan een vervoersbudget voor (elektrische) leaseauto of eigen auto, bijdrage pensioen, netto onkostenvergoeding, vakantiegeld, vakantiedagen, studiedagen, (elektrische) leasefiets, bedrijfsfitness e.d.


Springplank effect 

Professionals die binnen het Midlance® model komen werken, zijn meestal toe aan meer zelfstandigheid, maar om verschillende redenen is volledige zelfstandigheid net een stap te ver. Zij voelen zich thuis in het Midlance® model. De één wil nooit meer anders en ander maakt na verloop van tijd alsnog de stap naar zelfstandig ondernemerschap. Daarom wordt dit model ook wel een springplank naar zelfstandigheid genoemd.


Voordelen & nadelen Midlance® 

t.o.v. regulier dienstverband

Voordelen Midlance®

🔺 Een flink hoger inkomen
🔺 Ervaring van zelfstandigheid, maar niet alleen staan
🔺 Zekerheid van vast dienstverband
🔺 Vangnet van basissalaris en secundaire voorwaarden
🔺 Tussenfase richting zelfstandig ondernemerschap


(Op de website van RedBlue IT Professionals worden nog meer voordelen genoemd.)

Nadelen Midlance®

🔻 Als je niet werkt, heb je geen bonus.

🔻 Pensioen wordt gebaseerd op je basissalaris

🔻 Initiatief voor opleidingen ligt bij de medewerker
🔻 Opleidingen worden ex btw ingehouden van bruto bonus
🔻 Geen regeling voor pc of telefoon

 

(Op de website van RedBlue IT Professionals wordt een aantal oplossingen voor deze nadelen beschreven.)


Voor & nadelen Midlance®

t.o.v. freelance

Voordelen Midlance®

🔺 Bij geen werk toch een basisinkomen en secundaire voorwaarden (auto, pensioen, vakantiegeld e.d.)

🔺 Je hoeft niet zelf een opdracht te zoeken

🔺 Je bent niet alleen

🔺 Je hoeft niet op de betaling van je factuur te wachten

🔺 Administratie, verzekering en belasting worden uit handen genomen

Nadelen Midlance®

🔻 Met freelance kan men meer verdienen

🔻 Als freelancer heeft men nog meer vrijheid

🔻 Een freelancer kan meer zakelijke kosten aftrekbaar

🔻 Waarmaken van ambitie als zelfstandige

🔻 Pensioen en verzekering zelf te bepalen.

midlancen-is-vrijheid

FAQ

Gerelateerde onderwerpen


Midlance® en hypotheek

Tegenwoordig zijn er veel flexwerkers en bestaan veel inkomens ook uit een relatief vaste provisie. Hypotheekverstrekkers kijken daarom naar het totale bruto inkomen van afgelopen jaar. Bij Midlance® is dat het basissalaris plus de bonus.


Midlance® en belasting

De belasting bij Midlance® is hetzelfde als bij een regulier vast dienstverband. Basissalaris en bonus vormen samen het bruto inkomen, waarover de gebruikelijke inkomstenbelasting wordt geheven. De werkgever mag, net als bij andere dienstverbanden, voor bepaalde zaken netto onkostenvergoedingen verstrekken.


Midlance® en auto-lease

Auto-lease werkt hetzelfde als bij een regulier vast dienstverband. Men kan van het vervoersbudget een auto leasen en als die ook privé wordt gebruikt, wordt er een percentage van de nieuwwaarde opgeteld bij het bruto inkomen (de zgn. Bijtelling). 


Midlance® ervaringen

Op de website van RedBlue IT Professionals vindt men ervaringen van IT professionals die werken binnen dit ondermenings- en beloningsmodel.


Midlance® contract

Een Midlance® contract ziet er hetzelfde uit als een contract voor een regulier vast dienstverband. Als salaris wordt het basissalaris genoemd en daarnaast het interne tarief waarmee de bonus per uur wordt berekent. Verder vindt men hier zoals gebruikelijk de startdatum, het fulltime of parttime percentage, het aantal vakantiedagen e.d. In de secundaire voorwaarden worden alle details en extra regelingen uitgeschreven.


Oneigenlijk gebruik merknaam

In de loop der jaren werd de merknaam Midlance® mondjesmaat door anderen gebruikt, maar eind 2020 liep het de spuigaten uit. In 2021 werd door RedBlue IT Professionals en House of Talents een juridische campagne gestart. Partijen mogen natuurlijk beloningsmodellen en samenwerkingsmodellen verzinnen, maar moeten daar dan wel een eigen merknaam aan hangen als ze herkenbaarheid willen opbouwen. Betreffende grote en kleinere partijen werken daar inmiddels aan mee. In de loop van 2024 zal wel weer een nieuwe juridische campagne worden gestart.

Alles over Midlance®

Ik heb een vraag
Antwoord binnen 1 werkdag

Midlance® in de praktijk

Zo werkt het bij RedBlue
Meer details en vacatures voor ervaren IT professionals

midlance model